22-04-2016

Arresø

Det er i dag et vejr, et forårsvejr.

Hvor smukt vejret end er, kan det ikke skjules, at livet midt i det hele viser sig fra en meget brutal side. I en vandfyldt grøft lå en rå med sit lille foster. Måske kørt ned, har aborteret, er druknet eller død af sine kvæstelser.