26-10-2018

Hos slagteren

Div. Indmad fra lam, jeg købte nu kalvelever.