13-10-2016

Et skab

I stedet for en figur af Thorvaldsen står der et skab.